Articole___

http://vestitorul.blogspot.com/search/label/Paisie%20Aghioritul

Forumuri ortodoxe


Asociatii-Fundatii ortodoxe.

.

TVR despre dezbaterea publică a cărţi electronice de identitate la M.A.I.

În cele ce urmează redăm şi noi documentul înmânat de Asociatia Nationalǎ a Cadrelor Militare in Rezervǎ si Retragere Filiala Jud. Vrancea “Stefan Cel Mare” către M.A.I.:

CATRE,
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
DIRECTIA LEGISLATIE

Prin prezenta ne exprimam ingrijorarea fata de prevederile Ordonantei pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani si pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European.

Documentul in cauza ridica o serie de probleme atat din punct de vedere juridic de drept intern si international, cat si economice, dar mai ales probleme de morala si de siguranta nationala.

Vom face o succinta analiza a criticilor pe care le supunem atentiei dumneavoastra.

1. „ART. I – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani,…, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,(1) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face la cererea persoanelor fizice sau juridice, in conditiile legii si ale prezentei ordonante de urgenta.

(2) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P., in cadrul unor actiuni de interes public sau in vederea indeplinirii unor obligatii legale se realizeaza, cu plata corespunzatoare a taxelor prevazute de lege, in baza unui contract incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directie, si beneficiar.

 • Intrebare : in ce conditii si la ce date(care sunt ele) cu caracter personal din R.N.E.P. care apartin altor persoane, concret, pot avea acces persoanele fizice sau juridice ? Aceste precizari ale legiutorului trebuie facute.

Dupa opinia noastra, accesul la aceasta enorma baza de date vizeaza direct siguranta nationala mai ales in actualele conditii internationale.

2. Art I pct. 8 alin.(3) Prin derogare de la prevederile alin.(2), furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se realizeaza gratuit, daca legea nu dispune altfel, in baza unui protocol incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directie, si:

a) institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale si justitiei;

b) institutiile publice cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de

executare silita prevazute de lege;

c) casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

d) Ministerul Sanatatii, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si spitalele judetene, municipale, orasenesti si comunale;

e) Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

f) institutiile cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a batranilor;

g) politia comunitara/ politia locala;

f) alte persoane juridice, in conditiile legii.

 • Pornind de la institutiile enumerate mai sus cum este posibil ca un agent al politiei comunitare sau angajat al primariei sa aiba acces la datele mele personale cum ar fi, copiii pe care ii am « din flori », sau cate neveste am avut sau ,la amprentele mele sau la amprentele irisului ?
 • Casele de sanatate au baze proprii de date si emit documente specifice asa cum prevad legile in vigoare, deci, nu au nevoie de acces la RENEP ; ele ,eventual pot adresa cereri punctuale .
 • Intrebare : care sunt alte persoane juridice aratate de aliniatul f),care au acces la aceasta baza de date ? Lipsa de reglementare prin neprecizarea stricta a lor este foarte periculoasa .

3. Art I pct. 8 alin (4) Contractul prevazut la alin. (2) si protocolul incheiat in conditiile alin.(3) trebuie sa contina in mod obligatoriu destinatia datelor, volumul si structura acestora, suportul pe care se livreaza si masurile de protectie si securitate a datelor prevazute de lege.

 • Intrebare; deoarece ordonanta nu prevede, care este actuala legea in conformitate cu legislatia Europeana care prevede destinatia datelor, volumul si structura acestora, suportul pe care se livreaza si masurile de protectie si securitate a datelor prevazute de lege?

4. Art I pct. 9. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 11 se modifica …:

(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin act de identitate se intelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, precum si buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate.

10. Dupa alineatul (21) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alin. (22), cu urmatorul cuprins:

„(22) Cartea electronica de identitate si cartea de identitate se elibereaza cetatenilor romani domiciliati in Romania si constituie documente de calatorie, in conditiile Legii nr.248/2005 privind libera circulatie a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 • Intrebare : In sensul alin (21) rezulta ca Cartea electronica de identitate nu este act de identitate si deci nu prezinta nici o relevanta juridica. Daca se doreste un alt act facultativ de calatorie trebuie sa il numiti altfel fara a folosi termeni de Carte sau Buletin . In continuarea observatiei rezulta din ordonanta ca nu exista nici prevederea ca acest act este facultativ si nici prevederea ca este obligatoriu.
 • Intrebare : de ce se prevede introducerea in Romania a Cartii Electronice de identitate daca nu exista o hotarare la nivel de lege europeana care sa oblige la acest lucru statul ?

5. Art I pct.11. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, art. 111, cu urmatorul cuprins:

Art. 111 – (1) Cartea electronica de identitate este de tip smart card si contine date cu caracter personal, inclusiv date biometrice ale titularului, in format tiparit si/sau in format electronic, precum si elemente de particularizare si de siguranta.

(2) Datele biometrice incluse in cartea electronica de identitate sunt imaginea faciala si imaginile impresiunilor papilare a doua degete.

 • Intrebare : care este scopul introducerii de cipuri in cartile de identitate deoarece acesta sistem scade securitatea posesorilor, care sunt orcand expusi furtului de date, furtului de identitate, sau armelor cu sisteme de interogare amic inamic ?
 • Intrebare : care este actul normativ european care prevede obligativitatea Romaniei de a introduce acest sistem de cipuri in Cartilor electronice de identitate ? De ce nu este trecut concret in ordonanta ?
 • Intrebare : unde se prevede in ce modalitate posesorul poate verifica datele pe care le are inscrise in totalitatea lor si daca ele sunt inregistrate cu buna credinta ?

6. Art I pct.11. alin (3) Continutul de date al cartii electronice de identitate se supune avizarii de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 • Obs :

a) a mai fost o autoritate de supraveghere a fondurilor de investitii si s-a ales praful de banii nostri . Probabil nu se doreste acelasi lucru si cu datele noastre biometrice ;

b) unde se precizeaza care sunt datele care urmeaza a fi inscrise in Cartea electronica de identitate ;

c) in ordonanta nu se face distinctie intre normele privind semnatura electronica si date biometrice inscrise in cipuri.

IN CONCLUZIE

Cartea de identitate este documentul emis de Statul Roman pentru cetateni sai pe banii contribuabililor in conditiile in care institutiile si legile proprii trebuie sa ii apere.

Uniunea Europeana nu a emis norme obligatorii de implementare a cipurilor electronice specializate in actele de identitate interne.

De asemenea, nu se sustine nici teza, ca acest document este recunoscut si valabil peste tot in Uniunea Europeana, deoarece sunt state ale uniunii care permit accesul cetatenilor Romani doar cu pasaportul.

Modificarile care trebuie facute atat in infrastructura informationala cat si emiterea fizica a Cartilor electronice de Identitate, in care sunt introduse cipuri specializate si securizate, necesita acordarea de importante resurse financiare pentru construirea in 2010 a unei platforme pilot destinata testelor asupra noului act de identitate si a sistemului tehnic si informatic, in scopul verificarii, generalizarii si operationalizarii sistemului din Ianuarie 2011.

Ori in actuala criza economica, prin care trece o natiune intreaga, a propune un asemenea act normativ care implica costuri foarte mari, reprezinta asa cum arata Primul Ministru atac la securitatea economica a statului.

Introducerea cipurilor in documentul de identitate duce la scadere securitatii personale a posesorilor care vor fi identificati automat ca sunt Romani la intrarea in magazine sau institutii si de aici poate apare un comportament discriminatoriu, ostil sau chiar provocator din partea personalului.

La fel si in cazul unor conflicte majore, in teritoriul vremelnic ocupat securitatea personala scade daca ai asupra ta o Carte Electronica de Identitate.

Un alt motiv serios de ingrijorare o constituie eruptiile solare , care se vor intensifica in urmatoarea perioada . Peste un anumit nivel a radiatiilor ele distrug memoriile de tip smartcard deci toata baza de date dispare iar Cartea electronica devine inoperanta.

Disparitia prenumelor parintilor si introducerea in locul lor a cetateniei, care s-a dispus prin HG 516/2009 da sentimentul ca parinti naturali in Romania nu mai exista, iar noi am fost creati artificial. Modalitatea de introducere a cetateniei este incorecta deoarece prin o impartire corespunzatoare a spatiului exista posibilitatea inscrierii tuturor elementelor in spatiul destinat inscrisurilor.

Consideram ca aceasta problema poate fi rezolvata de prezenta ordonanta .

In acelasi sens va solicitam scoaterea Art. I pct 11 de modificare a art 11 aliniatul (1), (2) si (3) si interzicerea in totalitate a folosirii cipurilor in documentele de identitate.

Consideram total abuziva si folosirea datelor biometrice in cartile de identitate.

Cu deosebita consideratie,

Cpt. C.dor (r)

Ing. Chirica Aurelian


blog comments powered by Disqus
Related Posts with Thumbnails

Arhivă___


Sf. Justin Popovici

Din unica şi nedespărţita Biserică a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins şi s-au tăiat ereticii şi schismaticii, care au şi încetat să fie mădulare ale Bisericii. Unii ca aceştia au fost romano-catolicii şi protestanţii şi uniaţii cu tot restul legiunilor eretice şi schismatice. Ecumenismul e numele de obşte pentru toate pseudo-creştinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se află inima tuturor umanismelor europene cu papismul în frunte, iar toate aceste pseudo-creştinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decît erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obşte este acela de “pan-erezie” (erezie universală). De ce? Fiindcă în cursul istoriei, felurite erezii tăgăduiau sau denaturau anumite însuşiri ale Dumnezeu-Omului Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndepărtează pe Dumnezeu-Omul în întregime şi pun în locul Lui pe omul european. În această privinţă nu e nici o deosebire esenţială între papism, protestantism, ecumenism şi celelalte secte, al căror nume este “legiune”.

Rugăciunea de dimineaţă a Părintelui Arsenie Boca

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, şi astfel, ţinând la mine, Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase ajută-mi ca rugaciunea Prea Sfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că iată mint în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întunerec. Patimile au pus tină pe ochiul minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, şi aşa risipim în deşertăciuni zilele noastre, umiliţi şi dosădiţi până la pământ.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniţei în care Te ţinem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor şi fă lumină sufletelor noastre.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea noastră rămân pe jos neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârşiţi suntem, cât Eşti de aproape de sufletele noastre şi cât Te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în veac prin viaţa Ta, lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie. Amin.

Articole recomandateComentarii

Persoane interesate

toateBlogurile.ro

Parintele Ilie Cleopa:


Vizionați înregistrarea:

Profeţia Sf. Nil Athonitul-

Părinți duhovnicești