Articole___

http://vestitorul.blogspot.com/search/label/Paisie%20Aghioritul

Forumuri ortodoxe


Asociatii-Fundatii ortodoxe.

.

Documentar video cu profeţii despre vremurile de pe urmă


Mai jos, transcriptul cu traducerea din limba rusă:

Profeţiile despre ultimele vremuri sunt expuse atât în Sfânta Scriptură cât şi în scrierile Sfinţilor Părinţi. Mai înainte de a purcede la analiza profeţiilor ar fi util să ne amintim de istoricul Templului iudaic, doarece acestui templu îi este predestinat să fie în centrul multor evenimente care se vor petrece cu omenirea spre sfârşitul veacurilor.

În timpul aflării poporului evreu în pustie, timp de 40 de ani, locul lor de închinare era mobil, sub formă de cort. Mai târziu, după cucerirea de către Iosua Navinul a Palestinei şi Ierusalimului muntos a fost pusă temelia unui templu de piatră. În interiorul acestuia a fost pus Chivotul Domnului şi era considerat unicul templu unde se săvârşeau slujbe depline. Primul templu a fost construit de împăratul Solomon în anul 950 î.Hr. pe vârful muntelui Mariah, acolo unde Îngerul Domnul l-a oprit pe Avraam să-l aducă jertfă pe unicul său fiu Isaac. Primul Templu a existat 364 de ani şi a fost distrus de babilonieni în 586 î.Hr.

Al doilea templu a fost terminat de împăratul Irod în anii 20 î.Hr., dar în acesta nu mai era Chivotul Domnului, el fusese pierdut pentru totdeauna în timpul robiei babiloniene. În templul dat a fost adusă şi Sfânta Maria de către părinţii săi Ioachim şi Ana. Aici a fost adus şi micul Iisus pentru tăierea împrejur şi tot aici, la vârsta de 12 ani El învăţa pe bătrânii rabini despre Dumnezeu. Pe acoperişul acestui templu diavolul L-a ispitit pe Iisus, propunându-I să se arunce în jos. Şi tot despre acest templu Iisus le spunea ucenicilor săi că din el nu va rămîne piatră pe piatră.

Aşa s-a si întâmplat, în anul 70 d.Hr. împăratul roman Tit l-a distrus, interesant că aceasta s-a întâmplat în aceeaşi zi când babilonienii au ars primul templu. A fost lăsată numai o parte din peretele exterior, care în ziua de astăzi este numită Zidul Plângerii. Este de asemenea interesant că în pieţe robii evrei erau vânduţi întotdeauna la acelaşi preţ, 30 de arginţi.

În anul 363 d.Hr. împăratul Iulian, dorind să arate creştinilor că prorociile lor privind al treilea templu nu sunt adevărate, a hotărît să construiască din nou templul, dar Domnul a ars cu o flacără aproape pe toţi zidarii care lucrau asupra templului.

Pe urmă oraşul a fost ocupat de turci, acolo au fost construite două moschei, Moscheea lui Omar, în locul templului şi alături moscheea Al-Aqsa. În timpul de faţă ideea de a reconstrui cel de-al treilea templu îi reuneşte pe toţi evreii talmudişti care sunt împrăştiaţi în toată lumea. Ei nici acum nu recunosc că adevaratul Mesia este Hristos, ci aşteaptă pe altul, pe antihrist, pe care îl vor încorona în cel de-al treilea templu. Acum ei îi gătesc calea, punând coduri de bare pe toate produsele, în paşapoarte şi alte documente. Ei ne duc încetişor spre un lagăr de concentrare electronic pentru a cunoaşte fiecare supus al lor, adică pe noi.

Noi nu cunoaştem date precise, dar ştim cronologia evenimentelor ce vor să se întâmple. Vor sau nu musulmanii, dar mecetea lor va fi distrusă de evrei la timpul său. Sf. Ippolit Romanul în anul 170 spunea că antihristul va dori întru totul să fie asemenea lui Hristos. Hristos este leu, leu va dori să fie şi antihristul. Hristos este împăratul Cerului şi al pământului, şi antihrist va fi împăratul pământului. Iisus a venit ca un mieluşel, mieluşel se va arăta şi antihrist, numai că el va fi pe dinăuntru lup. Taiat împrejur a fost Mântuitorul şi acesta va fi la fel. Iisus a trimis apostolii săi la toate popoarele aşa şi acesta va trimite apostolii săi falşi. A dat Iisus Crucea Sa Făcătoare de Viaţă, aşa şi acela va da un semn de al său. Iisus S-a arătat în chip de Om aşa şi acela va fi om. Iisus a fost iudeu, iudeu va fi şi antihristul.

Sf. Nil Athonitul în sec XVI-lea spunea că antihristul se va face căpetenie asupra oraşelor şi satelor, va fi conducătorul tuturor, atunci asupra lumii va veni o nesăturare enormă, adică oamenii vor consuma de 7 ori mai mult ca acum. Şi atunci antihristul va începe să-i pecetluiască pe toţi pe motiv ca să-i poată scăpa pe oameni de această urgie. Atunci când antihristul va pune pecetea sa, inimele oamenilor vor fi ca moarte. Mulţi vor muri la marginile de drumuri, oamenii ca nişte fiare se vor năpusti asupra acestor cadavre şi le vor mînca. Când antihristul se va urca pe tron apa mării va începe să fiarbă aşa cum fierbe apa în cazan, se va usca atunci toată vegetaţia şi animalele şi păsările vor muri. Ziua va fi ca ora, săptăpmîna ca ziua, luna ca săptămîna, iar anul ca luna.

Sf. Cosma Etolianul, sec. XVIII, spunea că după ce va fi războiul general, oamenii vor merge jumătate de oră ca să întâlnească un alt om, multe localităţi vor fi distruse, din trei va rămâne numai una. Veţi vedea cum oamenii vor zbura ca păsările şi vor vărsa asupra pământului foc, atunci oamenii vor fugi la cimitire şi vor striga să iasă cei răposaţi ca să intre ei în locul lor.

O altă profeţie este a Sf. Serafim Vîriţkii (Muraviov, 1949) el spunea că multe ţări vor fi contra Rusiei, dar ea va rămîne pierzându-şi mare parte din teritoriul său. Războiul care va fi va aduce oamenii la ideea că aşa ei vor muri cu toţii, de aceea trebuie să fie ales un guvern mondial, şi aceasta va fi etapa premergătoare instaurării lui antihrist. Se va începe persecuţia creştinilor şi atunci ar trebui să fugim primii ca să scăpăm cu viaţă.

Sf. Lavrentie al Cernigovului spunea că se vor reconstrui bisericile, dar în ele nu o să putem să ne ducem că acolo nu va mai fi Jerfa fără de Sânge a lui Hristos, dar va fi o adunare satanistă. În ultimele vremuri vor fi multe dezastre, apă nu va mai fi şi după aceea se va începe un mare război, un război pentru nimicire. Vor rămâne două sau trei state şi ele vor alege un conducător unic.
Antihrist va fi încununat ca împărat în marea biserică din Ierusalim cu participarea clerului şi a Patriarhului. Intrarea şi ieşirea din Ierusalim va fi liberă pentru orice om, dar atunci să vă străduiţi să nu vă duceţi, căci totul va fi spre a vă linguşi pe voi, ca să vă atragă în ispită. Antihrist va proveni dintr-o femeie curvă, o evreică dintr-al doisprezecelea neam de preadesfrânaţi. Când satana va fi întronat, în timpul punerii coroanei se va citi Simbolul Credinţei – Crezul -, dar el nu va permite ca acesta să fie citit corect, iar acolo unde vor fi scrise cuvintele „şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu” el se va lepăda de acestea şi se va recunoaşte doar pe sine. La încoronare, antihristul va avea mănuşi pe mâini, iar când le va da jos ca să-şi facă Sfânta Cruce, Patriarhul va observa că el în loc de unghii are gheare şi aceasta îi va întări bănuiala sa că acesta este antihristul. Atunci Patriarhul va exclama: „Acesta este antihristul” pentru care Patriarhul va fi omorât.
Se vor coborî pe pămînt Sf. Prooroci Ilie şi Enoh spunînd la toţi că acesta este antihristul, el îi va omorî, dar ei vor învia şi se vor ridica la cer. Pe oamenii săi el îi va ştampila cu semnul său. Însă pe adevăraţii creştini, care i se vor opune, are să-i urască cu ură mare. Atunci va începe ultima şi cea mai mare prigoană a creştinilor care vor refuza ştampila satanei (semnul 666). Ştampila lui satana (666) va fi de aşa natură încât toţi vor vedea dacă a primit omul sau nu semnul satanicesc. Creştinul care nu va primi semnul satanei (666) nu va putea nici să vândă şi nici să cumpere nimic. Dar nu vă pierdeţi nădejdea şi nu vă descurajaţi, că Dumnezeu nu-Şi va părăsi turma Sa. Să nu vă fie frică, nu cumva să deznădăjduiţi!
Mulţi evrei care au trăit cu adevărat după legea lui Moise, nu vor primi pecetea lui antihrist. Ei vor sta în aşteptare, urmărindu-i toate activităţile lui. Ei ştiu că strămoşii lor nu L-au recunoscut pe Hristos drept Mesia, dar aici va lucra Dumnezeu, căci ochii lor se vor deschide şi ei nu vor primi ştampila lui satana, iar în cel de-al unsprezecelea ceas îl vor recunoaşte pe Iisus Hristos drept Mesia, vor trece la Ortodoxie, iar pentru credinţa lor se vor mântui.

Ieroshimonahul Parfenii de la Athos în 2007 spunea că acele persoane care vor suferi pe timpul lui antihrist vor fi considerate cei mai mari mucenici. Creştinii vor fi foarte prigoniţi, antihristul va spune că el vrea să facă viaţa mai bună, iar creştinii sunt aceia care îl încurcă. De aceea Dumnezeu va lăsa pe pămînt pe cei doi mari prooroci, Ilie şi Enoh, ei îl vor demasca pe antihrist timp de 3 ani şi şase luni. După acest termen antihristul îi va ucide in piaţa centrală din Ierusalim, nu va permite nimanui să ia trupurile sfinţilor, ele vor sta acolo timp de trei zile. El va îndrepta videocamerele asupra lor ca toţi să vadă aceasta. Oamenii se vor bucura mult că Sfinţii au fost omorâţi şi vor da unul altuia cadouri şi felicitări cu acest prilej. Iar după trei zile ei vor învia şi acest eveniment toţi îl vor vedea deoarece totul se va petrece live (în direct). Şi din acel moment antihristul va începe să-i omoare pe toţi creştinii care nu vor dori să i se inchine. Pentru a micşora urgia lui antihrist, Dumnezeu îi va da timp scurt de domnie după ce va fi ucis de Arhanghel.

Cântări sârbeşti - Hristos a înviat! (Christos Voskrese ! )


Versurile in engleză:

People rejoice, nations hear:
Christ is risen, and brings the joy!
Stars dance, mountains sing:
Christ is risen, and brings the joy!
Forests murmur, winds hum:
Christ is risen, and brings the joy!
Seas bow*, animals roar:
Christ is risen, and brings the joy!
Bees swarm, and the birds sing:
Christ is risen, and brings the joy!

Angels stand, triple the song:
Christ is risen, and brings the joy!
Sky humble yourself, and elevate the earth:
Christ is risen, and brings the joy!
Bells chime, and tell to all:
Christ is risen, and brings the joy!
Glory to You God, everything is possible to You,
Christ is risen, and brings the joy!


Divna Ljubojević - Stihire Pashe:Vedeţi aici mai multe: Cântări Divna Ljubojević

Simple linii sau "semnul fiarei" ?

În codul de bare de mai sus, "barele de siguranţă" au fost evidenţiate cu roşu. Pentru comparaţie, reprezentarea cifrei 6 din codul propriu-zis a fost evidenţiată cu albastru. Seamănă nu?

Odată cu dezvoltarea reţelelor de tip supermarket şi în România, am înţeles cu toţii ce este codul de bare şi la ce foloseşte. Codul de bare a apărut din necesitatea identificării rapide şi uşoare a mărfurilor şi îşi găseşte aplicabilitate în comerţ. Fiecare produs are alocat un număr unic de identificare la nivel mondial, iar codul de bare este o reprezentare grafică convenţională a acelui număr compusă dintr-o alternanţă de linii albe şi negre, mai subţiri sau mai groase.

În cunoscutul său text. Sfântul Ioan Evanghelistul spune: "Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei" (Apocalipsă 13,17). Coincidenţă ! Scopul declarat al codului de bare este tocmai acela de a înlesni actul de comerţ. Pe de o parte produsele sunt rapid şi comod identificate, pe de altă parte comerciantul, are o foarte bună şi eficientă gestionare a stocurilor. Sfântul Ioan mai vorbeşte de “semnul fiarei” sau “numărul fiarei”. Din nou coincidenţă! Codul de bare este chiar semnul unui număr.

În continuare, Sfântul Ioan adaugă: "Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase" (Apocalipsa 13,18).

Pentru codul de bare, standardul cu cea mai mare circulaţie este standardul EAN -13 (prescurtarea de la European Article Numbering, adică Numerotarea Europeană a Articolelor). Conform acestui standard, fiecărui “articol” i se alocă un număr propriu compus din 13 cifre. Acesta permite identificarea ţării de origine, a agentului economic (producător sau comerciant) şi a produsului în sine. În reprezentarea sa grafică, separat de succesiunea de linii şi spaţii care codifică numărul propriu-zis, standardul EAN-13 presupune obligatoriu şi prezenţa la început, la mijloc şi la sfârşit a câte două liniuţe subţiri apropiate şi mai lungi decât celelalte, numite bare de siguranţă. “Întâmplător”, două liniuţe subţiri apropiate sunt, conform aceluiaşi standard, reprezentarea cifrei “6” (vezi imaginea de mai sus). De aici prezenţa în orice codificare EAN-13 a trei cifre „6” la începutul, la mijlocul şi la sfârşitul codului de bare. Nici o legătură cu 666 din textul Apocalipsei… Rostul declarat al acestor liniuţe este unul de ghidaj şi dacă, pentru liniuţele de la începutul codului şi cele de la sfârşit s-ar putea găsi o logică, pentru liniuţele din mijlocul codului, deşi s-a demonstrat că nu au nici o utilitate, se caută încă o explicaţie…

Dar în actul de comerţ participă şi oameni. De la numerotarea produselor la numerotarea oamenilor nu a fost decât un pas care s-a şi făcut. Fiecare avem alocat, bineînţeles de la naştere, cunoscutul CNP sau cod numeric personal (absolut întâmplător CNP-ul este compus tot din 13 cifre…). Şi noi, românii, am început să-i simţim importanţa în viaţa de zi cu zi. Când vrei să plăteşti vreun impozit sau vreo amendă de circulaţie, dacă ai nevoie de un credit de la bancă sau dacă vrei să te angajezi, CNP-ul e deja mai important decât numele. Singurul loc unde CNP-ul e de prisos, e la biserică. În faţa lui Hristos avem numele de la botez.

Sfântul Ioan ne spune: “Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om”. Deci nu este „nume de om” ci „număr de om”. De altfel într-o ediţie franceză din 1997 a Bibliei (Bible en francais courant) sintagma „căci este număr de om” a fost tradusă: „car ce chiffre correspond au nom d’un homme" („căci acest număr corespunde numelui unui om”). Despre asta ne avertiza oare Sfântul Ioan Evanghelistul ? Despre înlocuirea numelui de botez cu un număr ?

A mai rămas doar să reprezentăm CNP-ul în standardul EAN-13 bineînţeles din motive practice şi să acceptăm incripţionarea lui pe mâna dreaptă sau pe frunte din motive de siguranţă… „Şi ea îi sileşte pe toţi, şi pe cei mici, şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi, şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte” (Apocalipsa 13.16).

Biserica Ortodoxă Greacă şi Comunitatea Sfântului Munte au luat poziţie şi s-au implicat direct şi deschis într-o campanie împotriva noului sistem de identitate care urma să se introducă în Grecia. Părintele Paisie Aghioritul a vorbit şi a scris clar despre această problemă, afirmând că „în spatele sistemului se ascunde dictatura mondială, sclavia lui antihrist”.

Unii au comentat că lucrurile ar fi prea evidente, prea la vedere: „Cei care ar vrea să implementeze un astfel de sistem nu sunt aşa de proşti să trădeze cu 666, când Sf. Ioan a spus-o atât de clar în Apocalipsă. Dacă aceasta ar fi urmărit, ar fi făcut-o într-un mod mai inteligent, mai ascuns”. Acestora Părintele Paisie Aghioritul le-a răspuns: „Ei bine, cărturarii şi fariseii nu ştiau Vechiul Testament ? Anna şi Caiafa nu ştiau mai bine ca toţi că Hristos va fi trădat pentru 30 de arginţi ? De ce nu au dat 29 sau 31 de arginţi şi au dat 30 ? Deci erau orbiţi. Ştia Dumnezeu că aşa se vor petrece lucrurile”.

Personal, consider că această problemă există măcar şi numai pentru că ridică probleme de conştiinţă unora dintre noi. Şi dacă ridică probleme de conşriinţă unora dintre noi, trebuie să ne pese, pentru că libertatea conştiinţei e garantată.

Dacă prezenţa lui 666 este, aşa cum s-a spus, o nefericită întâmplare, atunci, din respect pentru conştiinţa religioasă a unor oameni, trebuie să reparăm greşeala. Biserica Ortodoxă a Greciei a venit şi cu o soluţie şi a cerut în 1997 în locuirea numărului 666 în sistemul electronic central al Uniunii Europene cu „orice alt cod numeric”. Până acum, însă, nu s-a schimbat nimic...


Silviu-Andrei Vlădăreanu
preluat din revista "Lumea Credinţei"

Sfânta Chinotită a Sfântului Munte Athos ia atitudine împotriva cardului cetăţeanului şi îndosarierii electronice

Comunicat al Sfintei Chinotite a Sfântului Munte
Athos cu privire la guvernarea electronică şi cardul cetăţeanului

Ca urmare a depunerii în Parlamentul Grec a proiectului de lege privind „Guvernarea electronică” şi, implicit, cardul cetăţeanului ce urmează a fi emis după adoptarea acestei legi, Sfânta Chinotită a Sfântului Munte doreşte să semnaleze următoarele:

Cardul cetăţeanului identifică personalitatea cetăţeanului şi îl convertește pe acesta într-un număr din cadrul sistemului guvernării electronice…

Toţi cetăţenii sunt, de acum, înregimentați într-un sistem electronic care controlează şi prelucrează datele vieţii personale (activitatea economică, chestiunile legate de sănătate şi de muncă, comportamentul social etc.) anulând practic libertăţile acestora.

Deoarece sistemul acesta are capacitatea de a se reprograma cu uşurinţă, considerăm că este real pericolul, pentru toți creștinii, de a li se viola libertatea conştiinţei religioase, privându-i astfel de posibilitatea mărturisirii credinţei şi propovăduirii Evangheliei lui Hristos, în mod liber.

De asemenea, fiindcă autoritatea utilizării acestui sistem este încredințată unor entități non-definite în ceea ce priveşte caracterul lor public sau privat, cărora li se oferă posibilitatea de a adăuga sau elimina date din cardul cetăţeanului, este posibilă chiar şi eventualitatea folosirii în necunoştinţă de cauză a unor simboluri anticreştine de către credincioși.

Pentru toate aceste motive mai sus arătate, Sfânta Chinotită a Sfântului Munte îşi exprimă profunda îngrijorare şi înaintează Guvernului Elen rugămintea călduroasă de a nu continua demersurile pentru emiterea cardului cetăţeanului, recomandând creştinilor să folosească actualele acte de identitate.

Suntem împotriva aplicării obligatorii a acestui tip de card de identitate.

Ca și creştini ortodocşi nu trebuie să uităm ”că Cel care este-n voi e mai mare decât cel ce este-n lume” (I Ioan 4, 4)[1] şi că Hristos a „biruit lumea” (Ioan 16, 33), însă aceasta nu antrenează şi consimţământul nostru faţă de practici obligatorii şi contrare libertăţii umane.

Ne rugăm din tot sufletul ca Doamna noastră Născătoarea de Dumnezeu, Apărătoarea şi Supraveghetoarea Sfântului Munte să dea poporului evlavios al patriei noastre puterea de a răzbate în toate greutăţile vieţii şi mai ales în conjunctura dificilă prin care trecem.


† Toţi reprezentanţii şi stareţii din sinaxa comună a celor 20 de Sfinte Mănăstiri ale Sfântului Munte.

Related Posts with Thumbnails


___


Sf. Justin Popovici

Din unica şi nedespărţita Biserică a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins şi s-au tăiat ereticii şi schismaticii, care au şi încetat să fie mădulare ale Bisericii. Unii ca aceştia au fost romano-catolicii şi protestanţii şi uniaţii cu tot restul legiunilor eretice şi schismatice. Ecumenismul e numele de obşte pentru toate pseudo-creştinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se află inima tuturor umanismelor europene cu papismul în frunte, iar toate aceste pseudo-creştinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decît erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obşte este acela de “pan-erezie” (erezie universală). De ce? Fiindcă în cursul istoriei, felurite erezii tăgăduiau sau denaturau anumite însuşiri ale Dumnezeu-Omului Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndepărtează pe Dumnezeu-Omul în întregime şi pun în locul Lui pe omul european. În această privinţă nu e nici o deosebire esenţială între papism, protestantism, ecumenism şi celelalte secte, al căror nume este “legiune”.

Rugăciunea de dimineaţă a Părintelui Arsenie Boca

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, şi astfel, ţinând la mine, Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase ajută-mi ca rugaciunea Prea Sfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că iată mint în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întunerec. Patimile au pus tină pe ochiul minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, şi aşa risipim în deşertăciuni zilele noastre, umiliţi şi dosădiţi până la pământ.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniţei în care Te ţinem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor şi fă lumină sufletelor noastre.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea noastră rămân pe jos neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârşiţi suntem, cât Eşti de aproape de sufletele noastre şi cât Te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în veac prin viaţa Ta, lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie. Amin.

Articole recomandateComentarii

Persoane interesate

toateBlogurile.ro

Parintele Ilie Cleopa:


Vizionați înregistrarea:

Profeţia Sf. Nil Athonitul-

Părinți duhovnicești