Articole___

http://vestitorul.blogspot.com/search/label/Paisie%20Aghioritul

Forumuri ortodoxe


Asociatii-Fundatii ortodoxe.

.

Care este esenţa soarelui ?


- Care este esenţa soarelui - a întrebat iarăşi Epifanie - şi care este înfăţişarea lui ? Căci l-am văzut zugrăvit în Biserică având formă de om. Unii, desigur, cred că are faţă omenească.  

Sf. Andrei cel nebun pentru Hristos zise:
- Să nu le crezi pe acestea! - a răspuns Cuviosul. Soarele nu are înfăţişare omenească. Dacă vrei să înveţi despre esenţa lui, ascultă: "A zis Dumnezeu să fie luminători pe tăria cerului; şi a făcut Dumnezeu pe luminătorul cel mare pentru stăpânirea zilei" (Fac. 1, 14-16). Aici este vorba de soare, adică de focul material, de cercul de foc pe care l-a aprins Dumnezeu şi este nestins. Mulţi, cu oarecare meşteşug, au luat din el energie şi au întrebuinţat-o pentru a aprinde foc, pentru a pregăti mâncare şi pentru alte folosinţe.

Îţi voi vorbi şi despre mărimea lui. Circumferinţa lui este incomparabil mai mare decât cea a Cetăţii împărăteşti. Pare însă mic, deoarece se află la o distanţă imensă de pământ. Înlăuntrul său se află îngerul Domnului care îl conduce. Ascultă de poruncile lui şi aleargă spre apus, urmând cale dreaptă, totdeauna cu aceeaşi mare viteză. Aleargă neobosit zi şi noapte.

Când ajunge la apus, coboară din cer. După aceea, pe durata nopţii, parcurge semicercul sudic al pământului, urmând râul circular pe care se sprijină cerul ca o boltă. Astfel ajunge la răsărit, când urcă iarăşi pe tăria cerului şi răsare.

Colindul Sfântului Vasile
Related Posts with Thumbnails


___


Sf. Justin Popovici

Din unica şi nedespărţita Biserică a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins şi s-au tăiat ereticii şi schismaticii, care au şi încetat să fie mădulare ale Bisericii. Unii ca aceştia au fost romano-catolicii şi protestanţii şi uniaţii cu tot restul legiunilor eretice şi schismatice. Ecumenismul e numele de obşte pentru toate pseudo-creştinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se află inima tuturor umanismelor europene cu papismul în frunte, iar toate aceste pseudo-creştinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decît erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obşte este acela de “pan-erezie” (erezie universală). De ce? Fiindcă în cursul istoriei, felurite erezii tăgăduiau sau denaturau anumite însuşiri ale Dumnezeu-Omului Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndepărtează pe Dumnezeu-Omul în întregime şi pun în locul Lui pe omul european. În această privinţă nu e nici o deosebire esenţială între papism, protestantism, ecumenism şi celelalte secte, al căror nume este “legiune”.

Rugăciunea de dimineaţă a Părintelui Arsenie Boca

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, şi astfel, ţinând la mine, Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase ajută-mi ca rugaciunea Prea Sfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că iată mint în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întunerec. Patimile au pus tină pe ochiul minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, şi aşa risipim în deşertăciuni zilele noastre, umiliţi şi dosădiţi până la pământ.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniţei în care Te ţinem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor şi fă lumină sufletelor noastre.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea noastră rămân pe jos neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârşiţi suntem, cât Eşti de aproape de sufletele noastre şi cât Te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în veac prin viaţa Ta, lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie. Amin.

Articole recomandateComentarii

Persoane interesate

toateBlogurile.ro

Parintele Ilie Cleopa:


Vizionați înregistrarea:

Profeţia Sf. Nil Athonitul-

Părinți duhovnicești