Articole___

http://vestitorul.blogspot.com/search/label/Paisie%20Aghioritul

Forumuri ortodoxe


Asociatii-Fundatii ortodoxe.

.

Batranul gradinar - Din minunile Sfantului Ioan de Rila


Minunile scrise de Părinţi în vechile paterice - unele la care au fost chiar martori oculari - sunt vrednice de crezare. Cei care inventează fapte neadevărate sunt daţi anatemei de Sfintele Soboare ale Bisericii.
Nicoleta Ionescu din Bucureşti, profesoară de limba română, citind în urmă cu doi ani viaţa Sfântului Ioan de Rila, s-a îndoit oarecum de o minune săvârşită de Sfântul la mânăstirea sa. În minune se spunea că o ceată de tâlhari turci plănuiseră să jefuiască Mânăstirea Rila, în timp ce primise găzduire în câteva chilii ale mânăstirii. Părinţii se rugau Sfântului pentru ocrotirea lor şi a acelui loc. Peste noapte, Sf. Ioan s-a arătat comandantului tâlharilor în timp ce dormea şi l-a luat la bătaie cu cârja sa. A doua zi, considerând că a fost bătut de un călugăr al mânăstirii, acesta a pus pe stareţ să-i prezinte întreaga obşte. Neaflând pe cel de la care primise bătaie, şi-a aţintit privirea asupra icoanei Sf. Ioan de Rila, spunându-i stareţului: Acest keşiş (călugăr) m-a bătut! Stareţul i-a explicat atunci că acela trăise în urmă cu peste 900 de ani şi că mânăstirea îi aparţinea. L-a întrebat dacă nu cumva a gândit ceva de rău, astfel încât Sfântul Ioan s-a supărat. Înţelegând cum stau lucrurile, căpetenia a părăsit în grabă mânăstirea, împreună cu ceata lui de tâlhari.

Nicoleta şi-a spus doar atât: Atât de aspri să fie sfinţii ? Terminând cartea, la câteva zile, a trebuit să plece la socrii săi împreună cu soţul, într-un sat de pe lângă Caracal. În accelerat un om în vârstă de peste 70 de ani i-a tulburat foarte tare pe călători cu înjurăturile despre cele sfinte, în timp ce vorbea cu alte persoane cunoscute din compartiment. L-au rugat de câteva ori să nu mai înjure. În cele din urmă bătrânul s-a potolit şi-a început să-i întrebe pe cei doi soţi dacă au văzut cândva vreo minune. Le-a povestit el una, legată de tinereţea sa. Omul furase în tinereţe adesea, nu-i era ruşine să recunoască aceasta, însă s-a tămăduit printr-o întâmplare minunată, după care s-a apucat de gospodărie - cultivând legume, pe care şi la vârsta aceasta le trimitea din satul lui de lângă Corabia, tocmai în Ardeal, la Bistriţa. Avea palmele tăbăcite de muncă. Le-a povestit că, odată, furând roadele unui om sărac, într-o noapte, la câteva zile de la cele întâmplate, a primit o bătaie zdravănă de la un bătrân cu barbă, în timp ce dormea în casa sa. Uşile erau încuiate, însă dimineaţa s-a trezit plin de vânătăi, încât nu a mai fost chip să se ridice din pat. A fost dus la biserică pentru Sf. Maslu şi Sf. Spovedanie în câteva rânduri, pe o targă, mai mult mort decât viu. Deschizându-şi ochii, după trei săptămâni, a vâzut, printre sfinţii picaţi pe pereţii bisericii, un bătrân cu barbă, recunoscând imediat în acel sfânt pe cel care îl bătuse. Soţul Nicoletei la întrebat pe grădinar ce sfânt era acela. Nu şi-a adus aminte ştia doar că îl arăta Părintelui cu degetul. A crezut că acel om sărac şi păgubit dăduse acatist la biserică, aşa cum dau oamenii necăjiţi de la ţară, pentru a i se face dreptate. Bătrânului grădinar i-a fost ruşine să-şi recunoască fapta sa către păgubaş, însă, de atunci, s-a tămăduit de patima hoţiei. Nicoleta nu s-a mai îndoit din acel moment de minunea Sfântului Ioan de Rila ori de minunile săvârşite de alţi sfinţi. La coborâre i-au spus bătrânului grădinar săru' mâna.

Gheorghiţă Ciocioi
Related Posts with Thumbnails


___


Sf. Justin Popovici

Din unica şi nedespărţita Biserică a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins şi s-au tăiat ereticii şi schismaticii, care au şi încetat să fie mădulare ale Bisericii. Unii ca aceştia au fost romano-catolicii şi protestanţii şi uniaţii cu tot restul legiunilor eretice şi schismatice. Ecumenismul e numele de obşte pentru toate pseudo-creştinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se află inima tuturor umanismelor europene cu papismul în frunte, iar toate aceste pseudo-creştinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decît erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obşte este acela de “pan-erezie” (erezie universală). De ce? Fiindcă în cursul istoriei, felurite erezii tăgăduiau sau denaturau anumite însuşiri ale Dumnezeu-Omului Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndepărtează pe Dumnezeu-Omul în întregime şi pun în locul Lui pe omul european. În această privinţă nu e nici o deosebire esenţială între papism, protestantism, ecumenism şi celelalte secte, al căror nume este “legiune”.

Rugăciunea de dimineaţă a Părintelui Arsenie Boca

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, şi astfel, ţinând la mine, Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase ajută-mi ca rugaciunea Prea Sfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că iată mint în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întunerec. Patimile au pus tină pe ochiul minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, şi aşa risipim în deşertăciuni zilele noastre, umiliţi şi dosădiţi până la pământ.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniţei în care Te ţinem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor şi fă lumină sufletelor noastre.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea noastră rămân pe jos neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârşiţi suntem, cât Eşti de aproape de sufletele noastre şi cât Te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în veac prin viaţa Ta, lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie. Amin.

Articole recomandateComentarii

Persoane interesate

toateBlogurile.ro

Parintele Ilie Cleopa:


Vizionați înregistrarea:

Profeţia Sf. Nil Athonitul-

Părinți duhovnicești