Articole___

http://vestitorul.blogspot.com/search/label/Paisie%20Aghioritul

Forumuri ortodoxe


Asociatii-Fundatii ortodoxe.

.

Asociatia Medicilor si Farmacistilor Ortodocsi Romani - AMFOR


Organizatie filantropica medicala infiintata in data de 26 aprilie 1994 la initiativa IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei. Din asociatie fac parte medici, farmacisti, asistenti medicali si alte categorii profesionale care sprijina opera de caritate a asociatiei.

Obiect de activitate

Proiecte


Iasi, str. Costache Negri nr. 48, Casa "Diaconia", et. 2 Tel./fax. 0232 245 373
RO10RNCB178011093330001, BCR sucursala "Al. I. Cuza" Iasi
SWIFT CODE BCR RNCB RO BU no. 2511.1381/4


Alte referinţe:

Părintele Iustin Pârvu despre canonizarea lui Valeriu Gafencu


Prof. dr. Vasile Astărăstoaie despre cardurile de "sănătate" cu cipSursa: Saccsiv

ÎPS Bartolomeu, transportat de urgența la o clinică din Viena


ÎPS Bartolomeu Anania, mitropolitul Ardealului, se îndreaptă în această seară spre Viena pentru a fi supus unei intervenții de înlocuire a valvei aortice. Bartolomeu Anania s-a aflat pînă nu demult în grija prof.dr. Mihai Lucan, șeful Institutului de Urologie și Transplant Renal Cluj, care i-a recomandat mitropolitului să plece la clinica din Viena. Înalt Prea Sfințitul urmează să împlinească în 18 martie vîrsta de 90 de ani, iar în ultima perioadă a fost foarte bolnav.

Sursa: Ftr.ro

Domnul Dumnezeu să-l întărească pe mitropolitul Anania.
Să ne rugăm pentru sănătatea sa !Cum cheamă Dumnezeu pe oameni

de Ieromonah Arsenie Boca

1. Prin glasul tainic al conştiinţei

2. Prin glasul din afară al slugilor Sale (preoţii)

3. Certându-i cu necazuri şi toată strâmtorarea: beteşuguri, pagube;

4. Cu bătaia războaielor, cutremure, foamete.

5. Cu pustiirea anarhiei, sau viforul morţii peste toţi oamenii de pe faţa pământului: timp nu va mai fi (Apocalipsă 10,6). Ci cei ce vor pomeni măcar numele lui Dumnezeu, se vor mântui şi aceia (Ioil 3,5; Faptele Apostolilor 2, 21).

6. Chinurile din urmă de la Antihrist care va chinui pe oameni prin draci;

7. A Doua Venire a Mântuitorului; Dumnezeu Însuşi îi va chema pe oameni şi pe morţii din morminte, în chip înfricoşat la Judecata din urmă. Atunci mulţi ar vrea să moară însă nu mai pot, ci vor trebui să-şi primească plata veşnică (Matei 25,31+46).

Prin urmare, pe măsură ce cheamă Dumnezeu pe oameni şi oamenii nu se desfac de rele, pe aceeaşi măsură vin pedepse tot mai mari peste biata lume. Cheamă Dumnezeu pe oameni la Pocăinţă căci numai aşa se vor cunoaşte pe sine şi pe Dumnezeu. Caută Dumnezeu pe oameni să-i scrie în CARTEA VIEŢII VEŞNICE "Iar viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, Dumnezeule cel veşnic şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis Lumină în lume…”(Ioan 17,3).

Iar slugile Sale, glasurile de dimineaţă ale fiecărei vremi, (la Acelaşi) cheamă pe oameni, la Hristos cel răstignit. Ca tot cel ce crede şi face poruncile Lui, să nu piară ci să aibă viaţă de veci.

Căci: Nu este alt nume în Cer sau pe pământ în care să ne mântuim, decât piatra din marginea unghiului: Hristos Fiul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 4,12). Prin El ne cheamă Dumnezeu iar acum ne-o strigă cu tunul (Faptele Apostolilor 3,19). Fericit cine ascultă şi înţelege ce aude…glasul de dimineaţă…

8. Atunci va veni pe văzutele (Luca 17,20; 18,8; 21).

Related Posts with Thumbnails

Arhivă___


Sf. Justin Popovici

Din unica şi nedespărţita Biserică a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins şi s-au tăiat ereticii şi schismaticii, care au şi încetat să fie mădulare ale Bisericii. Unii ca aceştia au fost romano-catolicii şi protestanţii şi uniaţii cu tot restul legiunilor eretice şi schismatice. Ecumenismul e numele de obşte pentru toate pseudo-creştinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se află inima tuturor umanismelor europene cu papismul în frunte, iar toate aceste pseudo-creştinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decît erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obşte este acela de “pan-erezie” (erezie universală). De ce? Fiindcă în cursul istoriei, felurite erezii tăgăduiau sau denaturau anumite însuşiri ale Dumnezeu-Omului Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndepărtează pe Dumnezeu-Omul în întregime şi pun în locul Lui pe omul european. În această privinţă nu e nici o deosebire esenţială între papism, protestantism, ecumenism şi celelalte secte, al căror nume este “legiune”.

Rugăciunea de dimineaţă a Părintelui Arsenie Boca

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, şi astfel, ţinând la mine, Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase ajută-mi ca rugaciunea Prea Sfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că iată mint în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întunerec. Patimile au pus tină pe ochiul minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, şi aşa risipim în deşertăciuni zilele noastre, umiliţi şi dosădiţi până la pământ.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniţei în care Te ţinem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor şi fă lumină sufletelor noastre.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea noastră rămân pe jos neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârşiţi suntem, cât Eşti de aproape de sufletele noastre şi cât Te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în veac prin viaţa Ta, lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie. Amin.

Articole recomandateComentarii

Persoane interesate

toateBlogurile.ro

Parintele Ilie Cleopa:


Vizionați înregistrarea:

Profeţia Sf. Nil Athonitul-

Părinți duhovnicești