Articole___

http://vestitorul.blogspot.com/search/label/Paisie%20Aghioritul

Forumuri ortodoxe


Asociatii-Fundatii ortodoxe.

.

Sfântul Nicolae Velimirovici despre misiunea proorocilor Ilie şi Enoh

În minunata carte a Apocalipsei este prezisă venirea a doi martori puternici ai lui Hristos chiar înainte de sfârşitul lumii. Potrivit Predaniei, aceştia vor fi Enoh şi Ilie. Cu mare putere atât în fapte, cât şi în cuvinte, aceştia vor mărturisi despre Hristosul Cel viu, şi, ca nişte gornişti care sună alarma, vor chema neamul omenesc cel stricat să se pocăiască grabnic. Ce le vor spune ei oamenilor ? Vor striga în urechile cele învârtoşate ale oamenilor:

- Pocăiţi-vă fără întârziere, fără nici o zi de amânare, căci, iată, a venit sfârşitul lumii!

La care oamenii vor râde şi printre hohote le vor răspunde:
- Lumea aceasta n-are nici început şi nici sfârşit. Despre pocăinţă vorbeau cândva doar babele şi ignoranţii!
Proorocii iarăşi:

- Voi sunteţi fii ai luminii. Părintele vostru Cel ceresc este Părintele luminii, Dumnezeul Cel viu şi Unul. Pocăiţi-vă şi purtaţi-vă ca nişte fii ai luminii! Iată, Judecătorul vine, este deja în prag!

Printre râsete şi chicoteli nebune oamenii vor răspunde:
- Noi nu suntem fii ai luminii, ci zei ai luminii. Noi înşine facem lumina. Voi, veneticilor, pocăiţi-vă de bâiguielile voastre plictisitoare până ce nu vă judecăm!

Iarăşi vor lua cuvântul cei doi oameni ai lui Dumnezeu şi vor grăi:
- Treziţi-vă, oameni, din beţie, ură şi răutate! Fiţi de un suflet şi de un cuget în Hristos Domnul!

La care oamenii cu supărare:
- Dacă ne-am face de un suflet şi de un cuget, ar înceta toată viaţa noastră politică, ce e întemeiată pe partide, şi anume pe aceste trei partide principale: progresist, hiperprogresist şi ultraprogresist. Înseamnă că voi sunteţi contra politicii moderne progresiste, drept care se cuvine să fiţi bătuţi cu pietre.

Iarăşi proorocii:
- Nu vă războiţi unii împotriva altora, căci sunteţi fraţi! Dracul vă minte, şi vă împarte, şi vă aduce la ruină. Sloboziţi-vă de dracul cel rău!

Auzind acestea, unii dintre mai marii poporului le vor răspunde cu mânie:

- Întreg sistemul nostru economic atârnă de fabricile de armament. Prin război se ajunge la selecţia celor mai puternici şi mai capabili să trăiască. Asta ne învaţă filozofii noştrii; asta ne învaţă şi natura prin crocodili şi urangutani. Aşadar sunteţi contra situaţiei economice progresiste a timpului nostru ? O să vă omorâm dacă nu tăceţi!

Vor striga atunci oamenii lui Dumnezeu:
- Vai, fraţilor, lăsaţi vorbele şi gândurile nebuneşti şi mântuiţi-vă în grabă sufletele de focul iadului, care şi-a căscat gura să vă primească! Pocăiţi-vă şi lepădaţi toată cugetarea trupească; nu sunteţi dobitoace, ci oameni ai lui Dumnezeu! Iată, Dumnezeu vine să judece lumea !

Pierzându-şi cu totul firea, oamenii cei nervoşi vor începe să ţipe cu încrâncenare:

- Ce basme despre suflet tot spuneţi voi acolo ? Progresul nostru a nimicit fanteziile despre nu ştiu ce suflet, fantezii ale strămoşilor noştri. Trupul nostru este avuţia noastră cea mai de preţ. El este dumnezeul nostru. Cândva el secreta un mucus plângăcios care se numea suflet. Acum însă nu-l secretă. Prin evoluţie a devenit desăvârşit şi nu mai produce suflet, ci progres şi numai progres.

Atunci proorocii vor preface prin semnul crucii toată apa din lume în sânge, pentru a-şi întări cuvintele, şi vor striga cu glas cumplit:
- Noi vă vorbim, voi râdeţi sau vă mâniaţi. Noi vă învăţăm, voi bateţi câmpii. Pentru ultima oară, cu totul ultima, vă vorbeşte Făcătorul nostru prin noi, Hristos Cel răstignit şi înviat vă îndeamnă prin noi pentru ultima, ultima oară: pocăiţi-vă! Miluiţi-vă pe voi înşi-vă şi smulgeţi-vă de pe marginea pierzării veşnice! Oare n-auziţi vuiet din depărtare! Nu simţiţi cum se cutremură pămîntul ? Nu simţiţi mirosul din văzduh ? Nu vă apare nimic în vis ? N-auziţi glasurile din lumea cealaltă ? Nu vedeţi vedenii ? Cocorii simt apropierea iernii: cum de nu simţiţi şi voi apropierea Judecăţii ? Pocăiţi-vă, ultimii urmaşi ai păcătosului Adam!

Turbaţi de mânie şi cu totul ieşiţi din minţi vor râcni păcătoşii:
- Evreii L-au omorât pe Hristos, amăgitor în timpul vieţii, iar progresul nostru L-a omorât pe Hristos, amăgitor după moarte. Pentru noi totul e relativ: cu uşurinţă prechimbăm orice adevăr în minciună şi orice minciună în adevăr. Dar, ca să nu ne mai supăraţi, iată că vă vom omorî cu ajutorul împăratului nostru. O, împărate al nostru, satano, ajută-ne nouă!

Atunci se va ridica din adâncul iadului satana, şi se va aprinde mânia oamenilor până la fierbere şi clocot împotriva celor doi martori ai lui Dumnezeu. Şi îi vor omorî. Şi va fi râs şi veselie pentru păcătoşi.

Dar iată că în acel ceas se va cutremura pământul ca niciodată de la începutul lumii. Şi vor cădea multe dealuri şi munţi, şi se vor usca izvoarele apelor, şi mult popor va pieri. Şi nu va fi cine să îngroape morţii. Dar, pe de altă parte, mulţi se vor teme, şi se vor pocăi, şi vor da slavă lui Dumnezeu, Care e Viu în veacul veacului. Aceştia vor fi rodul ostenelii şi suferinţei celor doi martori, mucenici pentru adevăr.

În cele din urmă întreaga lume va fi acoperită de beznă deasă, încât mulţi vor înebuni de groază. Atunci când oamenii vor fi deznădăjduiţi, şi pământul se va cutremura în chip nemaivăzut, şi se va lăsa beznă deasă, şi fără de veste de va auzi corul vieţuitorilor cereşti strigând din ce în ce mai răsunător:

- Iată, Mirele vine!

Ca într-o noapte întunecată, fără lună, va străluci deodată o lumină cu totul nouă, nemaivăzută, neobişnuită – va strălucii Crucea, semnul Fiului Omului, în locul soarelui şi al lunii, ba încă mai puternic decât soarele, şi va lumina lumea întreagă.

Atunci, atunci Se va arăta El – mântuirea noastră şi Mântuitorul nostru.
blog comments powered by Disqus
Related Posts with Thumbnails

Arhivă___


Sf. Justin Popovici

Din unica şi nedespărţita Biserică a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins şi s-au tăiat ereticii şi schismaticii, care au şi încetat să fie mădulare ale Bisericii. Unii ca aceştia au fost romano-catolicii şi protestanţii şi uniaţii cu tot restul legiunilor eretice şi schismatice. Ecumenismul e numele de obşte pentru toate pseudo-creştinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se află inima tuturor umanismelor europene cu papismul în frunte, iar toate aceste pseudo-creştinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decît erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obşte este acela de “pan-erezie” (erezie universală). De ce? Fiindcă în cursul istoriei, felurite erezii tăgăduiau sau denaturau anumite însuşiri ale Dumnezeu-Omului Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndepărtează pe Dumnezeu-Omul în întregime şi pun în locul Lui pe omul european. În această privinţă nu e nici o deosebire esenţială între papism, protestantism, ecumenism şi celelalte secte, al căror nume este “legiune”.

Rugăciunea de dimineaţă a Părintelui Arsenie Boca

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, şi astfel, ţinând la mine, Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase ajută-mi ca rugaciunea Prea Sfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că iată mint în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întunerec. Patimile au pus tină pe ochiul minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, şi aşa risipim în deşertăciuni zilele noastre, umiliţi şi dosădiţi până la pământ.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniţei în care Te ţinem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor şi fă lumină sufletelor noastre.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea noastră rămân pe jos neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârşiţi suntem, cât Eşti de aproape de sufletele noastre şi cât Te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în veac prin viaţa Ta, lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie. Amin.

Articole recomandateComentarii

Persoane interesate

toateBlogurile.ro

Parintele Ilie Cleopa:


Vizionați înregistrarea:

Profeţia Sf. Nil Athonitul-

Părinți duhovnicești